Menzo loopt wel mee als stagetrainer bij Ajax 2. Nuninga heeft ook gezegd dat hij het aantrekken van een snelle centrale verdediger noodzakelijk vindt. Blz.4: Op de vraag van Van Zoest of hij een totaalbeleidsplan kan ontvangen wordt bevestigend geantwoord. 4A. Ontwikkelingen van de laatste tijd De voorzitter meldt dat de 5 toplanden in Europa een soort coup hebben gepleegd m.b.t.. de media-opbrengsten; als deze situatie zich voortzet zal Ajax het RKC van Europa worden. We zullen trachten hier iets aan te doen via de UEFA/FIFA. Via een drietal instanties wordt gesproken over o.a dit soort zaken nl. in de G14, de Advisory Board en via de Atlantic League. Ivo Trijbits doet vervolgens verslag van de laatste bijeenkomst van de GI4; overigens is de Uefa van mening dat de GI4 geen gesprekspartner voor hun is; dat zijn alleen de Bonden. Voorts deelt de voorzitter mede dat overleg met Feijenoord en PSV het zg. PAF-over- leg heeft plaatsgevonden en dat ook in die ontmoetingen bekeken wordt hoe met samenbundeling van krachten tot een sterker geheel kan worden gekomen; de kleinere Europese landen zijn ook in overleg getreden en trachten gezamenlijk te concurreren met de top Europese landen. Een mogelijk nieuw te vormen competitie zal wel onder de vlag van de UEFA moeten plaatsvinden hetgeen toch nog wel een lange weg zal zijn. 4B. Vergaderschema Het volgende vergaderschema voor 2000 wordt vastgesteld: 25 april, 13 juni, 8 augustus, 10 oktober en 12 december; de vergadering van 13 juni zal in de ArenA plaatsvinden. 5. Toelichting op aktuele informatie M.van Praag: Ons verzoek om het predicaat Koninklijk te mogen voeren is door de Koningin afgewe zen. Van Thijn is van mening dat er met verschillende maten wordt gemeten. Henrichs: Er zijn vanuit technische zaken geen nieuwe punten die nog niet in de commissie zijn besproken. Er wordt gewerkt om de diverse posities voor het komende seizoen te bezetten. Er is een lijst van spelers die weg mogen. De intentie bestaat om de technische driehoek in ere te herstellen. 25

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 27