Notulen ledenraadsvergadering 29 februari 2000 I. Opening Bericht van verhindering ontvangen van de leden Bijvank, Bogaard en Leeuwendaal en van de ereleden Van Os en Potharst. Voorts is onze jurist I.Trijbits aanwezig. De voorzitter maakt duidelijk wat de Commissie 2000 inhoudt. Deze commissie, die bestaat uit de ledenraadsleden Nuninga, Smolders en Van Wijk alsmede de twee externe leden van de Raad van Commissarissen, gaat de structuur binnen de AFC Ajax in de breedste zin des woords doorlichten. Op de vraag van Van Thijn of de commissie ook naar buiten zal treden, wordt bevesti gend geantwoord. De NV staat ook volledig achter de aan de Commissie gegeven opdracht. Vervolgens komen vertegenwoordigers van Adidas ter vergadering met een presentatie van de nieuwe kleding. R. van Zoest vraagt of Adidas nagedacht heeft over reflecterende strepen i.p.v. hun gebruikelijke strepen. Geantwoord wordt dat hierover is nagedacht en dat wellicht het volgend seizoen te zien zal zijn. Op de vraag van de voorzitter of de vergadering van mening is dat het Golden Share aangetast is door de drie strepen op het nieuwe shirt, antwoordt Coronet dat in de gehouden voorvergadering de ledenraad heeft gesteld dat de nieuwe kleding van Adidas alleszins acceptabel is;Van Wijk is van mening dat ook het uitshirt het Ajax-karakter heeft behouden. 2. Ingekomen stukken Geen 3.Vaststelling notulen ledenraadsvergadering 14 december 1999. Biz. I, punt 4: Timman is van mening" moet zijn "de ledenraad is van mening". Blz. 2.: Bosschieter had n.a.v. het artikel in de krant over het Adidas-shirt aan Kales gevraagd wat hij gezegd had; zoals het in de krant stond leek het of hij een slim antwoord had gegeven; Kales legt uit dat hij dit niet op deze wijze gezegd heeft. 24

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 26