7. Mededelingen Bestuur. Van Praag deelt mede dat het beleidsplan in onderdelen zal worden uitgesplitst en behandeld zal worden in de diverse commissies van de ledenraad. Voorts doet hij verslag van de stand van zaken rond het uitstel van de wedstrijd Twente- Ajax. Ellerbroek deelt mede dat er voor de kerst een briefje uitgaat naar de leden waarin men kan inschrijven voor de viering van oud-en nieuwjaar t.g.v. van het 100-jarig bestaan van Ajax op 17 en 18 maart; er zal voor de donateurs een voorbehoud worden gemaakt i.v.m. de capaciteit 8. Rondvraag Op verzoek van Van Zoest geeft Kales een kort resumé over de situatie bij onze buiten landse deelnemingen. België: sportief verloopt het goed, organisatorisch minder. Ghana: loopt redelijk Zuid Afrika: zat in een dip, loopt sportief nu prima China: uitsluitend support aan opleiding: samenwerkingsafspraken moeten binnenkort worden afgerond. In een Tv-programma heeft K.Jansma gesteld dat de 5e colonne bij Ajax heeft gezegd dat Wouters weg moest. Het Bestuur meldt dat Jansma als Canal+ medewerker gezien onze sponsorrelatie, dit zeker niet in de media behoort te doen. Toegezegd wordt dat het vergaderschema voor het jaar 2000 binnenkort wordt toege zonden. Goedgekeurd in de vergadering van 29 februari 2000 Amsterdam, 20 januari 2000 M. van Praag G.M. Holsheimer voorzitter notulist 23

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 25