Geantwoord wordt dat er geen wezenlijke verandering op het shirt heeft piaatsgevon- den.Toegezegd wordt dat het shirt in de eerstvolgende bijeenkomst van de betrokken commissie zal worden getoond. Bosschieter merkt op dat volgens de krant Kales in de ledenvergadering heeft gezegd dat de voor- en achterkant van het shirt gelijk blijft; hij vraagt zich af hoe de pers aan die informatie komt; Kales legt uit wat en hoe hij dit gezegd heeft. Henrichs deelt mede dat het spel van het Ie elftal na de vorige ledenraadsvergadering zijn neerwaartse spiraal heeft doorgezet. Een delegatie van bestuur en directie heeft intensief over en met Jan Wouters gesproken over deze situatie. Wij zijn er van overtuigd dat Wouters de zaak op de rit krijgt. De ledenraad maakt zich toch ernstig zorgen; er zal geen advies in deze worden gegeven; de commissie technische zaken adviseert een nr. 10 aan te trekken. Gevraagd wordt wa- rop bestuur en directie het vertrouwen in Wouters baseren. Henrichs antwoordt dat dit o.a. uit gesprekken met spelers naar voren is gekomen. Voorts wordt gevraagd hoe de samenwerking Blind/Wouters is. Geantwoord wordt dat met de technische driehoek een strakker vergaderschema is opgesteld; zaken zullen scherper worden aangetrokken en er zijn duidelijke afspraken gemaakt, de wisselwerking daarvoor verliep niet goed. Ook met directie en bestuur is een tweewekelijks overleg vastgesteld. Van die zijde zal Wouters alle hulp krijgen die hij nodig heeft. Nuninga vindt aanscherpen goed en ondersteuning voor Wouters is prima; toch vindt hij versterking voor de selectie noodzakelijk. Geantwoord wordt dat de technische driehoek versterking nog niet noodzakelijk acht. Van Mourik is van mening dat het probleem op het middenveld ligt en dat het aan snel heid ontbreekt. Henrichs stelt dat dit de verantwoording van de technische driehoek is. Van Wijk zegt dat de ledenraad de taak heeft om zaken te signaleren, te beoordelen en advies te geven en dat is in deze zaak gedaan. Van Os stelt dat ook bestuur en directie dit doen en door adviezen te geven denken wij het alsnog kan gaan lopen en dat is de verantwoordelijkheid die we nemen. Van Praag deelt mede de medische staf zal worden doorgelicht gezien het feit dat de blessures zo'n lange hersteltijd nodig hebben. Feldmann deelt mede dat speler Yakubu gisteren 18 jaar is geworden, een spelerscontract voor 5 jaar heeft getekend en toegevoegd is aan de A-selectie. Voorts zegt hij dat Menzo voorlopig geen jeugdtrainer bij Ajax zal worden. De scouting zal in en rond Amsterdam nog meer geïntensiveerd worden; tevens maakt hij melding van deelname aan een aantal jeugdtoernooien. 22

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 24