Dermout vindt het gedrag van de FC Utrecht-supporters bij de I minuutstilte ter nage. dachtenis aan B.Jacobs niet acceptabel. De voorzitter meldt dat hij van FC Utrecht-zijde excuses hierover heeft ontvangen. 9. Sluiting De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. Amsterdam, 8 december 1999 M van Praaê G.M.Holsheimer voorzitter notu|jst 20

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 22