8. Rondvraag Bosschieter vraagt naar het resultaat van het klanttevredenheidsonderzoek; wordt nage vraagd. Been stelt voor de vergadering van 14 december naar januari door te schuiven aangezien de vergaderdata dicht op elkaar zitten; schema blijft gehandhaafd. Been vraagt of er een kans bestaat dat de grasmat in de ArenA ooit goed komt. Kales antwoordt dat met de ArenA goede afspraken over het gras zijn gemaakt. Het liefst speelt men met een open dak. De berichten over het kunstgras zijn gedeeltelijk juist; de FIFA moet echter toestemming verlenen om hier officiële wedstrijden op te laten plaatsvinden. Goedgekeurd in de vergadering van 14 december 1999 Amsterdam, 30 november 1999 M.van Praag G.M.Holsheimer voorzitter notulist 15

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 17