nemingen maar dat dit voor de rest het maximale plaatje op het huidige omzetniveau is. Coronel zegt dat de structurele kosten t.o.v. de structurele opbrengsten de ledenraad zorgen baart. Op het organogram zijn de trainers van de amateurs Boot en Buskermolen niet vermeld. 6. Bestuursbeleid Toelichting op actuele informatie Ellerbroek: Onze kledingsponsor UMBRO is in Engeland een proces tegen ons gestart omdat zij nog steeds van mening zijn dat er volgens engels recht geen overeenkomst is. Volgens de Nederlandse rechter is er wel een overeenkomst; Ajax kan nu wel dwangsommen innen en beslag laten leggen op goederen. Het contract met UMBRO loopt tot I juli 2000. Hopelijk kunnen we binnen een paar weken de besprekingen met de nieuwe sponsor afronden. Op de vraag van Van Thijn hoe schadelijk de voorpublicatie voor de nieuwe sponsor is wordt geantwoord dat dit niet schadelijk is. Van Os: Gemeld wordt de komst van keeper Dudilica 2-jarig contract), het vertrek van Gorré en de afkeuring van Menzo. Coronel vraagt of er bij de medische keuring van Menzo niets naar voren is gekomen. Van Os antwoordt dat er wel enige slijtage was vastgesteld maar niet in die mate dat voor afkeuring gevreesd moest worden. Feldmann: 1) een aantal buitenlandse trainers lopen de komende periode op DE TOEKOMST stage. 2) de D- en E-junioren spelen op woensdagen zg.Top-3 toernooitjes met PSV en Feyenoord. 3) Rob Ombre is toegetreden tot de studiebegeleidingscommissie. Van Praag: Hij meldt zijn merkwaardige ervaring in Israël; de documentaire over onze supporters is hier opgenomen en in Israël uitgezonden; is zeer goed ontvangen. Het was een grote verbroedering van beide supportersgroeperingen. Uiteraard blijft de voorzitter zich verzetten tegen hatelijke spreekkoren en sissende geluiden. 7.Verkiezing Aftredend en herkiesbaar is M.van Praag, voorzitter Aangezien er geen tegenkandidaten zijn gesteld is de voorzitter bij acclamatie herkozen. 14

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 16