Van Os: Nadat besloten is dat de ledenraad in commissies zou gaan vergaderen met het betrok ken bestuurs- en directielid heeft er vanwege afzeggingen vanuit de commissie nog geen bijeenkomst plaatsgevonden. Voorts deelt hij mede dat het toch gelukt is een CAO voor contractspelers af te sluiten. Vervolgens geeft hij een opsomming van alle aangetrokken en vertrokken contractspe lers. Ellerbroek: Buiten de reeds gememoreerde Umbro-zaak is er geen nieuws. Kales: Er is door Ajax een protestbrief geschreven n.a.v. het vastgestelde competitieprogramma t.a.v. de wedstrijden vastgesteld op vrijdag volgende op een woensdag waarop diverse spelers interlandverplichtingen hebben. Voorts is er voor supporters die uitwedstrijden willen bezoeken een zg. uitkaart voor zien van pasfoto geintroduceerd. Er is een groep supporters die een onafhankelijke supportersvereniging willen oprichten en die zich niet bij de bestaande supp.ver. willen aansluiten. Ajax zal deze groep niet actief ondersteunen, verzoeken van hun kant zullen wel serieus behandeld worden. Op de vraag waarom er geen protest tegen het programma is aangetekend wordt geant woord dat er praktisch geen ruimte voor veranderingen bestaat. Het aanvangsuur van 19.30 bij Ajax-Feijenoord is op last van de Gemeente. 6. Rondvraag Nadat Ellerbroek op verzoek van Schoevaart de stand van zaken m.b.t. de viering van het 100-jarig bestaan heeft weergegeven, sluit de voorzitter de vergadering. Goedgekeurd in de vergadering van 26 oktober 1999. Amsterdam, 10 september 1999 M.van Praag G.M.Holsheimer voorzitter notulist I I

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 13