dient te komen dan zullen de kosten hiervan door ArenA en Ajax gezamenlijk gedragen worden. Doordat het terreinpersoneel van Ajax minder activiteiten heeft, zijn een tweetal jaar contracten van ingehuurd personeel niet verlengd. David Endt is als team-manager aangesteld; in feite was hij al als zodanig werkzaam maar thans is hij niet meer actief bij de persafdeling. De persafdeling zal ook los gekoppeld worden van onze bladen. Voorts zal er per I oktober a.s. een personeelscoordinator in dienst treden. Overige onderwerpen: Van Thijn vraagt of er binnen Ajax een afdankersbeleid is m.b.t. de spelers die niet meer tot de A-selectie behoren. Henrichs en Van Os geven aan dat dit begint bij het technisch beleid; in mei zijn betrok ken spelers al geïnformeerd; sommige spelers die goed verdienen zijn moeilijk weg te brengen ondanks het feit dat zij hun premies missen. Er is een goede hoop dat er een paar spelers voor de winterstop vertrokken zullen zijn. Oudendijk vraagt, gezien het aantrekken van Bruins Slot als trainer 2e elftal, of de doel stelling het opleiden van de eigen trainer, nog steeds onderdeel van het beleid is. Henrichs bevestigt dat dit zo is. 5. Mededelingen Bestuur: Feldmann: In tegenstelling tot vorig jaar heeft de A-1 dit jaar een goede start gemaakt. Ter informatie deelt hij een overzicht uit welke elftallen de trainers en leiders onder zich hebben. Een afvaardiging van de topclubs jeugdvoetbal bestaande uit de heren Michels, Berger en Westerhof heeft een plan ingediend om de A-1 junioren buiten de amateurbepalingen te houden; tevens zal er een topklasse van 2 afdelingen van 12-14 jarigen worden gevormd. Henrichs: Het Ie elftal heeft een redelijke start in de kompetitie gemaakt. Als linksbenige verdediger is de jonge roemeen Chivu aangetrokken zodat alle posities in de A-selectie dubbel bezet zijn. 10

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 12