De samenstelling van de ledenraad werd met ingang van 30 november 1999: 1. F.M.Andriese 2002 2. A.R.Been 2000 3. H.G.M.Blocks 2002 4. T.Bogaard 2001 5. H.Bosschieter 2000 6. H.Bijvank 2001 7. M.U.Coronel 2001 8. J.van Dijk 2000 9. C.A.van Eijden 2002 1 O.Th. De Groot 2000 1 I.J.L.Leeuwendaal 2002 12. M.Middendorp 2000 13. G.van Mourik 2002 14. K.Nuninga 2001 15. C.van Oevelen 2000 16. R.C.Ombre 2001 17. R.G.Oudendijk 2001 18. D.H.Schoenaker 2001 19. H.A. Smolders 2000 20. E. van Thijn 2002 21 .T.Tielenburg 2001 22. K.G.A.Timman 2000 23. L.M. van Wijk 2002 24. R. van Zoest 2002 Het jaartal achter de naam geeft het jaar wanneer dat men aftredend is. In het afgelopen verenigingsjaar werden op de volgende data vergaderingen gehouden: 31 augustus 1999 26 oktober 1999 jaarvergadering 14 december 1999 29 februari 2000 2 mei 2000 13 juni 2000 Op 30 november 1999 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. 8

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 10