22. I.Waas 1999 2000 1999 2001 2000 2001 2001 1999 2000 1999 2000 1999 2000 2001 2000 7 LEDENRAAD Op I juli 1998 was de ledenraad als volgt samengesteld: 1. F.M.Andriese 2. A.R.Been sr. 3. H.G.M.Blocks 4. T. Bogaard 5. H.Bosschieter 6. J.H.Buskermolen 7. H.Bijvank 8. W.P.Deegen 9. J. van Dijk 10. C.A.van Eijden I I. Th. de Groot 12. R.Leeser 13. M.Middendorp 14. J.Neefjes 15. K.Nuninga 16. C.van Oevelen 17. R.G.oudendijk 18. H.A.Smolders 19. D.H.Schoenaker 20. E.vanThijn 21. K.G.A.Timman 23. L.M.vanWijk 24. R.van Zoest Aan de beurt van aftreden waren dit jaar de volgende leden: T.Bogaard, J.H.Buskermolen, H.Bijvank, R.Leeser, J.Neefjes, K.Nuninga, R.G.Oudendijk en H.A.Smolders. Overeenkomstig artikel 25 lid 4 van de statuten is de heer Neefjes niet herkiesbaar; de heren Buskermolen en Leeser stellen zich niet herkiesbaar en voorts dient te worden voorzien in de vacature die ontstaan is door het tussentijds aftreden van de heer Waas (aftredend in 1999). Herkiesbaar derhalve de heren Bogaard, Bijvank, Nuninga, Oudendijk en Smolders. Voorts zijn kandidaat gesteld de heren: M.U.Coronel, J.LLeeuwendaal, R.C.Ombre,T.Tielenburg en G.L.Tsie. De samenstelling van de ledenraad werd met ingang van 15 december 1998: 1. F.M.Andriese 2. A.R.Been 3. H.G.M.Blocks 4. T.Bogaard 5. H.Bosschieter 6. H.Bijvank 7. M.U.Coronel 8. W.P.Deegen 9. J. van Dijk 10. C.A.van Eijden I I.Th.de Groot 12.J.L.Leeuwendaal 13. M.Middendorp 14. K.Nuninga 15. C.van Oevelen

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 9