67 SLOTBESCHOUWING Geachte clubgenoten, Hiermede ben ik aan het eind gekomen van het jaarverslag over het verenigingsjaar I juli 1998 tot en met 30 juni 1999. Artikel 34, letter A van de statuten verplicht het bestuur bij het einde van elk verenigingsjaar een algemeen overzicht te geven van hetgeen in dat jaar is voorgevallen. Deze taak werd overgedragen aan ondergetekende en aan u is ter beoordeling of hieraan is voldaan. Namens het bestuur wil ik alle trainers, commissieleden, elftalleiders, secretarissen, personeels leden en medewerkers bedanken voor hetgeen zij voor de vereniging hebben gedaan. Veel dank aan de heren Bijvank, Heisterkamp, Kraan, Schoevaart,Waas en Buskermolen en niet in de laatste plaats Daisy Hiltrop voor de geleverde overzichten en bijdragen om dit verslag tot stand te doen komen. Amsterdam, oktober 1999 G.M. Holsheimer Directeur De Toekomst

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 69