Gemeld moet worden, dat de docenten bij de studiebegeleiding over het algemeen kunnen doen, wat er van hen verlangd wordt. Alleen bij de spelers van de Al is er van een moeizaam proces sprake. Dat is in eerder stadium reeds gemeld.Veel jongens hebben vorig schooljaar cq voetbalseizoen een diploma behaald en volgen daarna vaak een beroepsopleiding, die weinig of geen huiswerk met zich meebrengt.Voeg daarbij, dat er ook een aantal zijn, die om verschil lende redenen geen opleiding verder volgen en het is duidelijk dat bij deze groep spelers de motivatie om de studiebegeleiding te volgen niet voldoende aanwezig is. Het zij vermeld, dat deze problematiek zich niet voordoet bij de BI, B2, en A2. Duidelijk geeft het aantal geslaag den in deze groepen dat ook aan.Van de B2 gingen bijvoorbeeld alle spelers over naar het volgend schooljaar en de drie jongens uit dit elftal die een examen aflegden, zijn alle drie geslaagd We blijven bij voortduring bezien wat hier voor de spelers van de Al valt te verbeteren. Waarschijnlijk is er al een oplossing gevonden via het Joke Smitcollege in Amsterdam, waar onze spelers kunnen studeren door parttime een aantal certificaten te behalen voor Mavo, Havo etc. Een aantal jongens zijn hier nu al voor ingeschreven. Het vervoer vraagt altijd weer om voortdurende aanpassingen. Meestal gaat dat goed. Het probleem ligt hier vaak in de te lange routes, waardoor er ook meer kans is dat er onderweg iets fout gaat. Hierdoor wordt de reistijd dan in negatieve zin beïnvloed. Het aantal gastgezinnen is nu uitgebreid tot 12. Allemaal gezinnen, die heel veel voor de spe lers, en dus voor Ajax, betekenen. Het is zeker te begrijpen, dat het niet altijd eenvoudig is om jongens, die afkomstig zijn uit een totaal andere cultuur dan de onze, goed te begeleiden. En dat op non-profit basis. Hulde dus! Van de nieuwe spelers in het nieuwe seizoen, worden altijd alle scholen bezocht, om ze uit te leggen, wat wij bij Ajax de spelers en de scholen in verband met hun studie bieden en wat we vervolgens van de scholen vragen. Hier gaat altijd veel tijd in zitten, maar het loont zich altijd. Op enkele niet oplosbare problemen na, werken de scholen fantastisch mee. De contacten met de vreemdelingendienst en het Ministerie van Justitie, via onze juristen, vragen eveneens onze voortdurende aandacht en activiteit. Voorts valt nog te melden, dat er overleg is over een aantal nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld studiebegeleiding voor de C-junioren, indien hier door de technische staf een besluit valt over een andere aanpak voor wat de training betreft. Ook zijn er besprekingen op gang gezet in verband met eventueel een intensieve samenwerking met een Amsterdamse school voor spelers, die uit Amsterdam afkomstig zijn. Veel van het werk in de Sociaal Maatschappelijke sfeer is niet zichtbaar, zoals b.v. overleg met leerplichtambtenaren, inspectie van het onderwijs, ouders van spelers, vreemdelingendienst etc. Het draagt er wel allemaal toe bij, dat de Begeleiding een belangrijk voorwaardescheppend onderdeel is van onze Professionele jeugdopleiding. Rest nog een ieder, trainers, leiders, fysiotherapeuten benevens de Directeur Opleidingen, het Bestuurslid Jeugd-en Amateurszaken, het Hoofd Scouting en vele anderen te bedanken voor de perfecte samenwerking. 61

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 63