mTt z'nall'8 rmenr elkaar te 0ntm0eten en draaSr bij aan de familiegedachte die we met z n allen binnen de vereniging propageren. :"yr,T'8ing °ndergaan-ln het kader van de voortschrijdende professionalisering is van de leden van de commissie in overleg met Bestuur, Directie en Begeleidingscommissie en°bIrP|H r rn °VergangSPeriode als Coördinator Sociaal Maatschappelijke Begeleiding betaalde kracht in dienst getreden, aangezien door de ontwikkelingen van de laatste jaren 60 EVENEMENTENCOMMISSIE Het seizoen '98/'99 heeft overwegend in het teken van de viering van 100 jaar Ajax gestaan □lanYtHte T* en hGt beStUUr £n dG COmmissie Sewerkt aan het aanscherpen van het plan dat door de commissie was gepresenteerd aan eind van het seizoen '97/'98. Na intensief overleg is het definitieve plan opgesteld met bijbehorende begroting. Het plan bestaat uit een aantal onderdelen met voetbal als hoofdmoot. Per onderdeel is een EXhTT aanf Ste'd d,e verantwo°rdelijk is voor de uitwerking en het bewaking van het budget. Namens het bestuur is de heer J. Ellerbroek aangesteld als coordinator. De commissie heeft voor de derde keer, in samenspraak met Simone Freling de nieuwjaars receptie georganiseerd. En met succes. Elke keer bezoeken meer mensen de' reeep^e Het is ontbra'kdÏm^r!^ medewerkersavond geprogrammeerd. Door omstandigheden ontbrak de mogelijkheid om deze avond door te laten gaan. Als alternatief is besloten om een medewerkersavond aan het begin van het seizoen '99/ 00 te organiseren. Op zich ook een goe moment om elkaar weer te zien en intern het nieuwe seizoen af te trappen. Naast de generieke verenigingsactiviteiten werden door de commissie ook weer vele grote en kleine sociale activiteiten verzorgd per leeftijdsgroep. Als voorbeeld geldt de beroemde Sinterklaasdag begin december voor jong en oud. Maar ook de waterskidag op zaterdag 5 juni door de0" zaterdagelftallen ,s zeker het vermelden waard. Al deze activiteiten worden door de commissieleden georganiseerd in goed overleg met trainers en leiders per groep. Gezien het succes van deze activiteiten wil de commissie doorgaan op de ingeslagen weg en eTlT a"e betr°kkenen k°men t0t een attra«ief act'viteitenprogramma voor alle leeftijdsgroepen binnen onze vereniging. STUDIE- EN BEGELEIDINGSCOMMISSIE De samenstelling van de Studie- en Begeleidingscommissie heeft het afgelopen jaar een fenVk at de bTidding m8t Zkh meebren8t ni« meer als vrijwilligerswerk uitgeoe fend kan worden. Deze functionaris kreeg als opdracht mee om een geschikte kandidaat te zoeken, d,e bovengenoemde taak kan vervullen. Inmiddels zijn de besprekingen over de invul ling van deze functie gestart.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 62