OVER HET VERENIGINGSJAAR I JULI 1998 TOT EN MET 30 JUNI 1999 ALGEMEEN 2 Inleiding blz. 1 Index blz. 2 Algemeen blz. 3 Erevoorzitters, Ereleden, Leden van Verdienste blz. 5 Bestuur blz. 6 Ledenraad blz. 7 Vergaderingen blz. 9 Betaald Voetbal blz. 36 PTT-Telecompetitie blz. 37 Amstel Cup blz. 39 Europees Voetbal blz. 40 Statistiek spelers blz. 41 Historisch overzicht Betaald Voetbal Ie elftal blz. 42 Contractspelers blz. 44 Nederlands Elftal, Olympisch Elftal blz. 45 Ajax 2 blz. 46 Jeugdopleidingen blz. 48 Amateur-Seniorenvoetbal blz. 57 Evenementencommissie blz. 60 Studie- en begeleidingscommissie blz. 60 Medewerkers blz. 62 Sponsoring blz. 65 Ondernemingsraad blz. 65 Buitenlandse deelnemingen blz. 65 Verzekeringen blz. 66 Slotbeschouwing blz. 67

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 4