Ellerbroek: De verkoop van merchandising artikelen ligt op hetzelfde niveau als vorig jaar, ook de seizoenkaartverkoop is ongeveer hetzelfde. Dit jaar hebben de businessseat-houders geen verplichting om een seizoenkaart te kopen; van slechts I persoon is bekend dat hij zijn seizoenkaart niet koopt. Het contract met sponsor Martinair is verlengd, Verwelius is aangetrokken als nieuwe sponsor. Ajax zal na het eind van het seizoen nog een trip maken naar Vietnam. 5. Rondvraag Aangezien er geen vragen zijn sluit de Voorzitter de vergadering. Goedgekeurd in de Vergadering van 3 I augustus 1999 Amsterdam, 4 juni 1999 M. van Praag G. Holsheimer Voorzitter notulist 35

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 37