Ombre vraagt wat de doelstelling is van de buitenlandse kweekvijvers. Henrichs antwoordt dat de doelstelling 1,5 speler per jaar is en dat die dus verhoogd wordt door meer kweekvij vers; het grootste gedeelte van de kweekvijver is verhandelbaar. Het doel van de China-trip is het bekijken van een voetbalschool aldaar geweest; de afspraak is om in september iemand een maand naar China toe te sturen en vervolgens te bezien of samenwerking mogelijk is. Ombre vraagt of spelers van 12 jaar in Ghana kunnen worden vastgelegd. Henrichs antwoordt dat dit hem niet bekend is en dat dit ook niet de bedoeling is. Schoenaker vraagt naar de functie van Danny Blind. Hij zal betrokken zijn bij het spelersbeleid en zal zich op de hoogte stellen van de jeugdige spelers en zal ook hierbij een adviserende rol vervullen. De Groot vraagt wie bepaalt welke spelers er gekocht worden en wie bepaalt voor hoeveel; voorts wie de technische staf samenstelt en of er een taakomschrijving voor de Directeur Betaald Voetbal is. De taakomschrijving is er, de Directeur Betaald Voetbal en Blind moeten het er over eens zijn. Elke maand is er een technisch overleg en in bepaalde perioden dagelijks. Daarnaast vindt omtrent de financiële afhandeling overleg plaats met Van Os, Slop en Kales. Van Os en Slop handelen de financiële kant af. De Groot heeft het idee dat Ajax nogal eens te laat is.Van Os legt uit dat hij onmiddellijk aan de slag gaat als hij het groene licht heeft van de technische staf. In het geval van Kinkladze heeft Van Os tot 3x toe aan de technische staf gevraagd of men zeker wist dat hij gehaald moest worden. De benoeming van trainers voor de opleiding (want dat werd bedoeld) is in handen van Hans Westerhof.Voor de mensen die in het buitenland werkzaam zijn is meer vereist dan alleen maar een trainersdiploma; allereerst wordt gekeken of er een geschikte kandidaat uit de Ajax- cultuur aanwezig is. De Voorzitter en Ellerbroek zijn zeer tevreden met de aanstelling van J. Pruijn. Kraan is van mening dat Wouters enige moeite heeft met interviews en vindt media training voor hem op zijn plaats. Van Eijden vraagt of de trainersstaf voor de jeugd al is in gevuld; door het vertrek van Olde Riekerink naar het Ie elftal zal van 't Schip de Al trainen, de rest zal volgende week rond komen. Van Os: De CAO onderhandelingen willen nog niet vlotten maar er wordt nog aan gewerkt. Op het transferfront is momenteel niets te melden, wel zijn er nog gesprekken met een paar jeugdige talenten. Op de vraag of er met de buitenlandse projecten veel geld mee gemoeid is antwoordt hij dat dit relatief lichte investeringen zijn die wel veel tijd en moeite kosten. 34

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 36