Na een uitgebreide discussie wordt besloten de voorgestelde commissies te gaan vormen en tevens voor te stellen hoe men denkt om te gaan met de reguliere vergaderingen. Het moet niet zo zijn dat in die vergaderingen herhaald wordt wat in de bijeenkomsten met de commis sies is besproken. De Ledenraad komt met een voorstel. Schoevaart stelt dat de leden die plaatsnemen in de technische commissie geen mensen moeten zijn die alleen maar wedstrij den van het I e elftal bezoeken. Op de vraag van de Voorzitter of de Ledenraad vertrouwen in het Bestuur heeft antwoordt Blocks dat er vanuit de Ledenraad enige vragen zijn maar dat het vertrouwen groot is, alleen de dialoog ontbreekt. De wens omtrent meer open informatie slaat voornamelijk op financiële en technische zaken. De Groot is van mening dat er een groot aantal miskleunen in het technisch beleid hebben plaatsgevonden; ergens moet er iets niet goed zitten; hij vraagt of er een goede functie omschrijving is voor de Directeur Betaald Voetbal. Besloten wordt het beleidsplan te toetsen. Ombre stelt voor om te zijner tijd deze notitie te evalueren. 3. Vaststelling notulen van 30 maart 1999. De Groot heeft de vorige vergadering zijn opmerking die hij zojuist gemaakt heeft over de Technisch Directeur ook gemaakt maar niet terug gezien in de notulen.Tevens heeft hij de vraag gesteld wie verantwoordelijk is voor het aankoopbeleid. De adressenlijst zal op korte termijn worden toegezonden. 4. Mededelingen Bestuur Feldmann: De twee jeugdspelers uit Ghana, Quansah en Yakubu zijn contractueel vastgelegd. Tielenburg vraagt hoe het met de verblijfsvergunning ten aanzien van Quansah staat; geant woord wordt dat hier nog volop aan gewerkt wordt. Ajax is samen met Feyenoord en PSV bezig om de jeugdopleiding erkend te krijgen als oplei ding waardoor verblijfsvergunningen voor jeugdspelers makkelijker kunnen worden verkregen. VanThijn heeft wellicht een contactpersoon die ook hiermee kunnen helpen. De volgende teams zijn kampioen geworden; A2, BICIDID2 en El. Het zaterdag I team heeft een periodetitel behaald en doet nog mee voor promotie. Henrichs: Het is natuurlijk bekend dat een 6e plaats voor ons Ie elftal bijzonder teleurstellend is. Gelukkig werd de Amstel Cup gewonnen waardoor Europees voetbal verzekerd is. Wij zijn druk bezig om invulling voor het Ie elftal te vinden om op een hoger plan te komen waarbij de jeugdspelers niet vergeten worden. 33

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 35