6. Sluiting Nadat de volgende vergadering wordt vastgesteld op 18 mei 1999, sluit de voorzitter de vergadering. Goedgekeurd in de vergadering van 18 mei 1999 M. van Praag G.M. Holsheimer Voorzitter Notulist 31

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 33