Kales: Zoals bekend heeft de supportersvereniging een financieel probleem. Morgen vindt er een ledenraadvergadering plaats. Ajax wil wel financieel garant staan voor een korte periode, mits er een goed actieplan wordt voorgelegd dat onze goedkeuring nodig heeft. Over 2 weken is er een bijeenkomst georganiseerd voor de seizoenkaarthouders op de zuidzijde van de ArenA. Het beleid voor het verkrijgen van kaarten bij uitwedstrijden zal o.a. worden toegelicht. Er is besloten dat er een internet-site zal komen waarop het Ajax beleid actiever zal worden uitgedragen. Inmiddels is overgegaan tot het instellen van een ondernemingsraad. De samenwerkingsverbanden met de voetbalschool in Ghana en de jeugdopleiding bij Germinal Beerschot zullen binnenkort rond komen. Van Praag: De voorzitter is begin februari benaderd door J. Cruijff om in de ArenA een wedstrijd te organiseren tussen Ajax en Barcelona. Deze is inmiddels vastgesteld op 6 april. Aan het voorprogramma zullen vele oud-spelers hun medewerking verlenen. Het bestuur stelt voor om Johan Cruijff bij deze gelegenheid te benoemen tot Erelid van Ajax, met welk voorstel de vergadering unaniem akkoord gaat. 5. Rondvraag Theo de Groot deelt mede dat oud-speler C. Geelhuizen in het ziekenhuis is opgenomen met hartproblemen. Van Wijk vraagt of er aandacht is voor het millenniumprobleem. Daar is actie voor onder nomen. Van Thijn vraagt om een vergaderschema voor het hele jaar vast te stellen. Dat zal gedaan worden. Tevens vraagt hij aandacht voor wat verouderde artikelen in de statuten. Leeuwendaal vraagt zich af waarom een aantal spelers niet voor Ajax kiezen. Het lijkt hem een goede zaak als een figuur als Blind bij een eerste gesprek aanwezig zou zijn. 30

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 32