Henrichs: Er wordt meegedeeld dat er een aanpassing in de structuur in de technische leiding zal gaan plaatsvinden. Er zal een technische driehoek worden gevormd door de Directeur Opleidingen.de Directeur Betaald Voetbal en een Technisch Manager. Voor deze laatste functie wordt gedacht aan Danny Blind. Uitgebreid wordt er gediscussieerd over deze te vormen driehoek. Belangrijk is dat de personen die de driehoek vormen goed met elkaar kunnen samen werken. Voortaan zullen het Ie en het 2de elftal op dezelfde tijdstippen gaan trainen. Zo zal het contact tussen spelers en trainers van beide elftallen intensiever zijn en kunnen spelers makkelijker van de ene naar de andere groep worden overgeheveld. Van Os: Terugkomend op de discussie over de technische driehoek legt hij uit hoe het wekelijks technisch overleg thans plaatsvindt. Er is besloten om de prijzen van de seizoenkaarten voor het komende seizoen op hetzelf de niveau te houden als het lopende seizoen. Er zijn spelerscontracten afgesloten met Stuut en Van Halst, alsmede met de jeugdspelers Hersi, Mokoena en Cruz.Turpijn is voor de rest van het seizoen verhuurd aan De Graafschap. De heren Haarms en Wolfs hebben de 65-jarige leeftijd bereikt en hun eventueel verder functioneren zal worden bezien. Ellerbroek: Hoewel de hele merchandising in een dipje zit is toch duidelijk dat de prestaties van het Ie elftal van invloed zijn op de verkoop. Op de vraag hoe het met de verkoop bij Feyenoord zit, moet worden geantwoord dat daar niet achter te komen is. Het sponsorcontract met Roto Smeets is verlengd. Binnenkort zal de start voor de verkoop van seizoenkaarten voor het komende seizoen plaatsvinden. Het streven is om hetzelfde aantal als dit seizoen te halen. De plannen voor de activiteiten t.g.v. het I OO-jarig bestaan zijn in ontwikkeling. De jeugd- toernooien hebben klinkende namen als deelnemers. Bijvank deelt mede wie er inmiddels hebben toegezegd. Gevraagd wordt of er gedacht is aan een speciaal shirt t.g.v. het jubileum. Daar zal nog over worden nagedacht. 29

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 31