Andriese vraagt of er van de FIFA of UEFA problemen zijn te verwachten ten aanzien van onze belangen in de projecten. Er wordt geantwoord dat de bonden wel zijn aangeschre ven, maar dat er hierover geen regelgeving bestaat en ook niet verwacht wordt. Ombre vraagt of het project in Ghana ook deelname in een club inhoudt. Dit betreft echter alleen het opzetten van een voetbalschool. De plannen hiervoor zijn nog in ontwikkeling. De voorzitter deelt mede dat de supportersvereniging in opspraak is geraakt. De voorzitter van de supportersvereniging was de mening toegedaan dat hij voor zijn werkzaamheden voor de vereniging tijdelijk betaald diende te worden. Het Bestuur van Ajax heeft hem medegedeeld dat dit niet kon.Vervolgens bleek dat hij al een jaar lang declaratie's had ingediend voor totaal Hfl. 160.000,--. Binnenkort volgen er gesprekken met de inmiddels afgetreden voorzitter en de interim-manager. Op de vraag of justitie wordt ingeschakeld antwoordt Slop dat indien blijkt dat er frauduleus is gehandeld, dit zeker wordt overwogen. De voorzitter meldt voorts dat Ajax zal worden opgenomen in de Hall of Champions in Barcelona. Er staat een kennismakingsgesprek met een beoogd lid voor de Raad van Commissarissen op het programma. De evenementencommissie komt binnenkort met een voorstel voor bijeenkomsten van de Ajax leden om de binding van de leden onderling aan te halen. 6. Rondvraag Op de vraag hoe het staat met het rapport van de commissie Stekelenburg antwoordt de voorzitter dat over 3 weken het eindrapport wordt verwacht. Er zal voortaan een grotere vrijheid voor bezoek van voetbalwedstrijden zijn. Gevraagd wordt hoe het komt dat er zoveel lege plekken in het stadion zijn. Medegedeeld wordt dat er een behoorlijk aantal seizoenkaarthouders, wellicht mede vanwege het mati ge spel op dit moment, niet komen opdagen en dat deze kaart ook niet overdraagbaar is. Getracht zal worden om toch weer een wachtlijst te creëren. 7. Sluiting Nadat de volgende vergadering wordt vastgesteld op 30 maart 1999 sluit de voorzitter de vergadering. Goedgekeurd in de vergadering van 30 maart 1999 Amsterdam, 3 maart 1999 M. van Praag G.M. Holsheimer Voorzitter Notulist 27

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 29