26 Vervolgens geeft Van Os een uitgebreid verslag van de kwestie met de gebroeders De Boer. Nadat Ajax door arbitrage in het gelijk was gesteld en de spelers hun contract moesten uitdienen, werd overeengekomen dat de spelers zeker tot I juli 1999 bij Ajax zouden blijven. Langdurige onderhandelingen met Barcelona hebben uiteindelijk in januari 1999 geleid tot de transfer van Frank en Ronald de Boer voor een bedrag van USD 22 miljoen. Van Thijn is van mening dat de zaak De Boer van stap tot stap perfect is behandeld. De houding van de hoofdrolspelers die allerlei informatie doorspelen aan de media zou aan een gedragscode moeten zijn onderworpen. Die mensen moet men ter verantwoor ding kunnen roepen. Ellerbroek: Het contract met Umbro gaat nog 4 jaar voort. Er heeft wel in het najaar een herover weging plaatsgevonden. Het 100-jarig bestaan van Ajax zal gevierd worden met de volgende evenementen: - Op nieuwjaarsdag een concert in het Concertgebouw - Op 17/18 maart een oudejaarsavond - Een jeugdtoernooi - Een erewedstrijd - Een Ajax revue - Een Ajax film Getracht is om middels deze activiteiten alle doelgroepen te bereiken. Ellerbroek zal de budgetbewaking van de activiteiten uitvoeren. Vervolgens geeft Hillen een presentatie van het Zuid-Afrika project. Ellerbroek geeft aan dat hij tijdens de trip naar Zuid-Afrika een bijzonder goed gevoel heeft gekregen van het project aldaar. Bovendien was het een goede zaak dat de nieuw aangestelde Manager Voetbalscholen Jan Pruijn, de trip heeft meegemaakt. Pruijn is bij een aantal clubs (o.a. NEC) werkzaam geweest als Coach Betaald Voetbal en heeft enige internationale ervaring opgedaan. Hij is mee op voorsprak van Hans Westerhof benoemd. Op de vraag of er voor deze functie gekeken is naar een trainer met een Ajax achter grond, wordt geantwoord dat dit wel is gedaan, maar dat men van mening was dat er hier voor geen geschikte kandidaat aanwezig was. Van Thijn vraagt of er afspraken zijn gemaakt indien zich er een toptalent in Zuid-Afrika aandient. Hillen bevestigt dat dit allemaal is vastgelegd. Bosschieter merkt op dat Jan Wouters in principe Nederlandse spelers wil hebben.Tevens zal er zijns inziens aandacht moeten worden geschonken aan de aanpassingsproblemen van de buitenlanders. Henrichs antwoordt dat het een utopie is dat alleen met Nederlandse spelers zal worden gespeeld. De buitenlandse spelers moeten wel een toegevoegde waarde hebben.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 28