Om het zaterdag I -elftal op een wat hoger niveau te brengen, zal getracht worden om spelers die de Ajax jeugdopleiding hebben doorlopen en nu elders spelen, terug te halen naar Ajax. Jan Olde Riekerink is als trainer Jan Wouters bij het 2de elftal opgevolgd. Hij zal op vrijdag de training, alsmede de wedstrijdbegeleiding van de A-l blijven doen. De overige trainingen van A-I worden door andere jeugdtrainers verzorgd. Henrichs: In de vorige vergadering is wat gezegd over het ledenrestaurant in de ArenA. Binnenkort wordt hier op teruggekomen. Hetzelfde geldt voor de richtlijnen voor benoeming tot erelid of lid van verdienste; hier over wordt gesproken met een delegatie van de ledenraad. Het voorstel ligt er inmiddels. Op 12 december jl. is besloten om de Directeur Betaald Voetbal, M. Olsen, op non-actief te stellen.Tevens is besloten om Jan Wouters als zijn opvolger aan te stellen voor de periode van 2,5 jaar. Op de vraag of Wouters nog eisen heeft gesteld ten aanzien van spelers en trainers wordt geantwoord dat hier binnenkort over wordt gesproken. De voorzitter vraagt of de vergadering zich heeft kunnen vinden in de beslissingen van het Bestuur ten aanzien van Olsen en Wouters. Dit is inderdaad het geval. Binnenkort zijn er geen nieuwe spelers te verwachten, want Wouters wil eerst de huidige selectie bezien. Indien er spelers moeten worden aangetrokken, dan heeft Wouters de voorkeur voor Nederlandse spelers. Ook zal hij de spelers van het 2de elftal, welke spelers hij goed kent, zeker in de gaten houden. De spelers Kinkladze en Sibon mogen naar een andere club uitzien. Dit betekent niet dat ze zo maar weg mogen, het is de taak van de penningmeester om ze zo duur mogelijk te verkopen. De speler Ledezma heeft aanpassingsproblemen gehad, maar lijkt nu op de goede weg. Bij het eventueel aantrekken van nieuwe spelers zal zeker naar persoonlijkheid worden geke ken. Van Os: Als opvolger van Maarten Oldenhof zal per I februari 1999 in dienst treden Frank Kales. In januari jl. is als Manager Voetbalscholen in dienst getreden Jan Pruijn. De speler A. Mokoena zal per I juli a.s. een vijfjarig contract aangaan. Aan Mark Stuut is een nieuw 3-jarig contract aangeboden. Voorts wordt uitgebreid gediscussieerd over de per I januari in werking getreden Flexwet. Het is van het grootste belang dat er een CAO tot stand komt waarbij de Flexwet uitgeschakeld kan worden. 25

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 27