De heer Vermeer vraagt waarom er niet op zijn brief is gereageerd naar aanleiding van het uitnodigingsbeleid bij de opening van het museum. Hij heeft nog 2 x een herinnering gezonden. Getracht zal worden dit uit te zoeken. De heer Uitzinger ergert zich aan de diverse spreekkoren van supporters. Ook Coronel is van mening dat hieraan grenzen zijn. De voorzitter antwoordt dat er van alles aan is gedaan en dat niets helpt. De heer Uitzinger heeft de voorzitter maanden geleden een brief gegeven en geen antwoord gehad. De voorzitter vraagt dit soort brieven voortaan te richten aan de secretaresse van het Bestuur. De heer Maatjes heeft het in het ledenrestaurant geweldig naar zijn zin, maar vraagt voor wat meer herkenbaarheid van Ajax in deze ruimte. Hier wordt inmiddels al aan gewerkt. De heer Snijder was niet op de hoogte van het feit dat hedenmiddag de aandeelhouders vergadering werk gehouden. Oldenhof antwoordt dat dit overeenkomstig de regels wel was gepubliceerd in het Financieel Dagblad en de Officiële Prijscourant.Voortaan zal ook publicatie in het magazine plaatsvinden. 9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis. M. van Praag G.M. Holsheimer Voorzitter Notulist 23

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 25