van het bepaalde in artikel 27 lid 3 van de statuten van de vereniging het Bestuur decharge voor dit 'gevoerde' financiële beleid. 7a Technische zaken Henrichs meldt dat het afgelopen seizoen het kampioenschap en het veroveren van de beker werden gevierd. Nu een halfjaar later ziet het er anders uit. Hij legt uit dat het Bestuur afgelopen zaterdag besloten heeft om Olsen op non-actief te stellen. De aanloop naar dit seizoen is moeilijk verlopen, de affaire De Boertjes heeft een bepaald effect gehad, tevens werden niet verwachte nederlagen tegen Fortuna en Sparta geboekt. In een eerder stadium was reeds besloten om het contract met Olsen niet te verlengen. Ook was reeds met betrekking tot de toekomst nagedacht over Jan Wouters.Toen de neergaande spiraal zich bleef doorzetten heeft het Bestuur besloten in te grijpen. De heer Wassenaar heeft zich geërgerd aan het uitfluiten door het publiek van de De Boertjes en vraagt wat het Bestuur hiertegen gaat doen. Van Os antwoordt dat de arbitragezaak tegen de gebroeders De Boer destijds uit principe is aangegaan. De zaak werd wel gewonnen, maar in feite bestaan er geen winnaars. Wat de broers De Boer over Olsen hebben geroepen kan natuurlijk niet. Dat het publiek zo reageert is niets aan te doen. Gevraagd wordt of Olsen niet de eer aan zichzelf had willen houden, waarop geantwoord wordt dat Olsen dacht de zaak nog in de hand te hebben. 8. Rondvraag De heer Jansen ergert zich aan het gedrag van de F-side. Het Bestuur doet van alles voor ze maar zij zorgen alleen maar voor ellende. De voorzitter is van mening dat dit wel meevalt. Er worden afspraken met ze gemaakt, er wordt extra gefouilleerd en zonodig aanhoudingen gepleegd. De heer Van Mourik dankt het secretariaat voor het jaarverslag alsmede voor de nieuwe indeling op de tribune van Lucky Ajax-leden. Samen met andere oud-spelers ergeren ze zich aan de instelling van een aantal spelers van het Ie elftal; het verkeerd nemen van de corners, enz. Hij zou graag een uiteenzetting wil len hebben over het aankoopbeleid. Het belangrijkste in zijn ogen is de bereidheid van de spelers om te willen werken. Henrichs legt uit hoe de procedure van het aankoopbeleid verloopt. Het uitsluiten van risi co s kan niet altijd. De doelstelling is nog steeds zoveel mogelijk spelers in de Ajax cultuur opleiden. De heer Wassenaar vraagt waarom destijds geen aandacht is besteed aan het overlijden van oud-voorzitter Harmsen. De voorzitter stelt dat Harmsen destijds mede vanwege problemen met de supporters is opgestapt en dat natuurlijk de FIOD-affaire heeft gespeeld waardoor hij destijds geroyeerd is. Een minuut stilte houden zou een averechtse werking kunnen hebben. 22

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 24