G.LTsie Kandidaat: Voorgesteld door: M.U. Coronel J.L. Leeuwendaal R.C. Ombre C.C. Harms en J. Neefjes D. Endt en J. Swart L.M. van Wijk en R. van Zoest H. Bijvank en I.Waas T. Bogaard en C. van Oevelen T.Tielenburg Vervolgens stellen de nieuwe kandidaten zich voor: De voorzitter informeert de leden over de nieuwe procedure van verkiezing waarbij men de meest geschikte kandidaat het getal I en de minst geschikte kandidaat het getal 10 moet Degene die totaal de hoogste cijfers krijgt valt af en degene die de een na hoogste cijfers ontvangt komt in de opengevallen plaats van de heerWaas en is aftreden in 1999-02-17 Het stembureau wordt gevormd door de leden Lefeber, Pinkster en Thoolen. De in de computer verwerkte stemming geeft het volgende resultaat: Er worden uitgebracht 100 stemmen, waarvan 5 ongeldig. 1. M.U. Coronel 217 2. T. Bogaard 363 3. K. Nuninga 397 4. H. Bijvank 423 5. R.C. Ombre 542 6. H.A. Smolders 546 7. R.G. Oudendijk 571 8. T.Tielenburg 689 9. J.L. Leeuwendaal 712 10. G.LTsie 765 Niet gekozen derhalve de heerTsie en in de plaats van de heerWaas is gekozen de heer J. Leeuwendaal. Verslag uitgebracht door het Bestuur over de gang van zaken en door de ledenraad over zijn werkzaamheid (jaarverslag van het secretariaat over het verenigingsjaar 1997/1998 waarin opgenomen een verslag over de werkzaamheid van de ledenraad) Er zijn geen op- of aanmerkingen over het verslag: wel het verzoek of het voortaan eerder kan worden toegezonden. geven. 20

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 22