Vanwege het vasthouden aan de clubcard worden er vele duizenden kaarten niet verkocht, aldus Coronel.Volgens de voorzitter houden diverse andere clubs zich niet aan de afspraken. Op de vraag of de PCC ook verplicht wordt voor de Skybox-houders moet de voorzitter antwoorden dat dit bij Ajax niet bekend is. Buskermolen stelt dat dit project de supportersvereniging veel geld heeft gekost. De voorzitter zegt dat zij met Ajax mee moesten doen maar men kon de fysieke inspan ning niet aan. De verhouding met het bestuur van de supportersvereniging is goed te noemen, zeker nu er een bestuurszetel wordt ingevuld door de Algemeen Directeur. Tot slot merkt de voorzitter op dat ten aanzien van de pers en publiciteit er af en toe berichten naar buiten komen die niet de spreekbuis van Ajax zijn. De persafdeling doet goed werk en de nieuwe perstribune bevalt uitstekend. A. van Os: Van Os deelt mede dat er ten aanzien van het gereed maken van de jaarcijfers het personeel een bijzondere prestatie is geleverd. Over de ingediende klacht over de handelwijze van Barcelona is nog steeds geen ontvangen. J. Ellerbroek: Ellerbroek stelt dat de sponsorinkomsten aanzienlijk zijn gestegen, hetgeen veroorzaakt wordt door het nieuwe contract met de bank en het contract met Canal Ook zit er een afkoopsom in van het contract met Opel. Inmiddels is er een contract met Mitsubishi waar we zeer blij mee zijn. De merchandising heeft een netto opbrengst van Hfl. 4,5 miljoen, hetgeen prima is. De verkoop via de catalogus loopt aardig, de verkoop via Internet moeizaam. Over de inkomsten uit de Portretrecht BV hebben we iets te hoge verwachtingen gehad. Wel is de positieve zijde dat er een goede binding met de spelers is gekregen en dat er in deze sector rust in de spelersgroep heerst. Voor al deze zaken is het van belang dat Ajax goed meedraait in de Champions League. Oldenhof doet uitgebreid verslag van de bijeenkomsten met Media Partners en de Task Force bij de UEFA. De nieuwe plannen licht hij toe. Gesteld kan worden dat het prijzen geld aanzienlijk wordt verhoogd. Vervolgens doet hij mededeling over een drietal projecten die op stapel staan, namelijk de voetbalschool en opleiding voor jeugdspelers in Ghana, het meerderheidsbelang in een combinatie van 2 clubs in Zuid-Afrika samen met de opleiding van jeugdspelers en de merchandising aldaar en hetzelfde met Germinal Ekeren te België. Op de vraag van Leeser of een project in België wel interessant is antwoordt Oldenhof dat er op 10 miljoen inwoners voldoende talent moet zijn. Duitsland bijvoorbeeld is hele maal afgeroomd. er door antwoord 17

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 19