De financiële resultaten zullen via een persbericht tussen 30 oktober en 15 november bekend worden gemaakt. Op I december a.s. zal de jaarvergadering van de ledenraad worden gehouden, daarna wordt het jaarverslag bekend en voor 16 december a.s. zal op dezelfde dag de vergadering van aandeelhouders gevolgd door de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden. Zoals reeds was toegezegd zullen de nieuwe statuten aan de leden worden toegezonden. Goedgekeurd in de vergadering van I december 1998 Amsterdam, 29 september 1998 M. van Praag Voorzitter G.M. Holsheimer Notulist 13

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 15