Van Zoest denkt dat de verkoop bij Champions Leaguewedstrijden door de PCC zal tegenvallen. De Groot vraagt of wij niet van de PCC afwillen. De voorzitter stelt dat wij dat niet willen aangezien het bij Ajax goed verloopt. De PCC is een van de middelen die het vandalisme terugdringt. De wachtlijst voor seizoenkaarthouders zal via werving weer aangevuld dienen te worden. Het ledenrestaurant was t.o.v. vorig seizoen vergroot alleen de bar in de extra ruimte was niet open; dit zal worden hersteld. Van Praag: Het wedstrijdschema voor de competitie loopt dit seizoen weer normaal met de gebruikelijke wedstrijd op zondag, aanvang 14.30 uur. Na overleg met de Burgemeester kunnen er nog een aantal wedstrijden ten behoeve van Canal+ naar 18.00 uur worden verschoven. De verhouding met onze supporters is goed te noemen. Het sfeerteam doet goed werk. Op de persdag is deze keer gereageerd op uitlatingen van Van den Herik die in elke toespraak en in Feijenoord-kranten het nodig vond om uit te halen naar Ajax en naar mij persoonlijk. Onze reactie is een eenmalige zaak, wij hopen dat het zal werken. 5. Rondvraag Smolders vraagt namens de ledenraad nadere info over de financiële berichtgeving, alsmede naar de status en positie van de financiële commissie. Van Os deelt mede dat er een bijeenkomst is geweest bij de commissaris van de beursnotering alwaar duidelijk is gemaakt wat en wanneer iets kenbaar kan/moet worden gemaakt. Indien dit van belang kan zijn op de notering dan is een persbericht bij voorkeur na 16.30 uur wenselijk. Dit persbericht ontslaat het bestuur overigens niet van zijn verantwoording. Het is nog steeds zo dat de financi Ie commissie het Bestuur ter verantwoording kan roepen. Onze informatie omtrent de gang van zaken bijvoorbeeld aangaande De Boertjes kan worden verstrekt omdat er door de ledenraadsleden getekend is. Die financiële verslaggeving zoals in het verleden plaatsvond, kan niet meer. Op 26 augustus a.s. is er met de twee kandidaat leden voor de Raad van Commissarissen een gesprek. Nadat er vorig jaar kritiek is geweest op de Open Dag is deze keer gekozen voor een andere formule. Deze formule heeft echter niet gewerkt er waren veel te weinig toeschouwers. Er zal ge valueerd worden en het reguleren van het aantal toeschouwers moet de volgende keer georganiseerd worden. Zoals het er nu uitziet zijn er 3 vacatures voor de ledenraad. Er is afgesproken dat alle leden hiervan in kennis worden gesteld zodat men kandidaten kan stellen; dit zal gebeuren. 12

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 14