Feldmann: Buiten het feit dat de jeugdselecties inmiddels hun 3de trainingsweek zijn ingegaan heeft Feldmann geen mededelingen. Been vraagt of de nieuwe peildatum voor de jeugd te weten I januari nog gevolgen heeft. Medegedeeld wordt dat dit voor de A-junioren nu is ingegaan en voor de overige jeugd het volgend seizoen zal ingaan. De maatregel is genomen om aansluiting bij de rest van Europa te krijgen. Oldenhof: Oldenhof doet verslag van het bedrijfstakonderzoek dat via de KNVB heeft plaatsgevonden. Dit zal o.a. leiden tot een voorstel tot betere doorstroming vanuit het amateurvoetbal waarbij promotie/degradatie mogelijk wordt mits aan voorwaarden is voldaan. Vervolgens informeert hij de vergadering over de besprekingen inzake de Europese Topliga. Het conceptplan voorziet in 32 deelnemers, waarbij er 16 geplaatst zijn op grond van historie en resultaat. De andere 16 dienen zich te plaatsen; daaronder bevindt zich een competitie van 52 teams waaronder de nummers 3 t/m 5 van Nederland. Er zal met de UEFA worden gesproken die een soort facilitaire rol krijgt toebedeeld. Wat de UEFA nu doett.a.v. de organisatie van Europese competities, zou Europees gezien vanwege de kartelvorming eigenlijk niet kunnen.Toestemming van de Europese commissie zal noodzakelijk zijn. Vanuit de ledenraad worden diverse vragen gesteld zoals wie eigenaar van de Liga zal zijn, het niet meer verplicht kampioen worden voor deelname, zelfs nr. 8 kan eventueel meedoen, de bevoegdheid van KNVB en ENV, wie beslist er eigenlijk en over wat, enz. De voorzitter stelt dat er nu snel met de UEFA en de diverse bonden dient te worden gesproken. Duidelijkheid naar de andere clubs is ook snel gewenst. Een beslissing voor deelname aan deze competitie is van groot belang voor de club en is minstens zo belangrijk als de beursgang aldus Van Thijn. De voorzitter zegt dat dit soort zaken zeker met de ledenraad zullen worden overlegd en wellicht in een aparte vergadering zullen worden doorgesproken. De plannen zullen zeer doordacht moeten zijn. De UEFA is zelf niet zo snel met nieuwe plannen, maar door dit soort activiteiten van buitenaf wil men nog wel eens initiatief gaan tonen. Het aantal seizoenkaarten is dit seizoen iets hoger dan vorig jaar.Totaal 5.700 kaarten werden niet verlengd en er konden 2.500 verzoeken voor verplaatsing gehonoreerd worden. Een aantal kaarten zijn niet op het juiste adres aangekomen, daarvoor zijn duplicaten verstuurd en de Ie kaart is ongeldig gemaakt. Extra werkzaamheden moesten worden verricht doordat de pasfoto op de seizoenkaart moest komen. Op de vraag waarom er zoveel lege plekken de afgelopen wedstrijd in het stadion waren wordt geantwoord dat dit komt door de persoonsgebonden kaart, de vakantie die weliswaar ten einde liep en het feit dat het moeilijker is om een los kaartje te kopen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 13