?nmrnt!eStr g8Ste'd dat 6r ge8n Sprake kon zijn van voortijdig vertrek tot Voorts zal per I december a.s. de heer J. Slop, register accountant, in dienst treden als Financieel Directeur. mQ7°uSTu d°et Van °s uit8ebreid verslag van de kwestie F. en R. de Boer. Vanaf december 1997 hebben ze te kennen gegeven te willen vertrekken ondanks de clausule in hun contract dat d,t met bespreekbaar zou zijn voor het jaar 2001. Een halfjaar daarvoor was het contract opengebroken en verlengd. Het aanbod was tot 2002, op hun verzoek werd dit 2004. 2001. De door hen aangespannen arbitrage heeft voortgebracht dat de contracten dienen te worden gerespecteerd. Ajax werd op alle punten in het gelijk gesteld. Er is aan de spelers medegedeeld dat er ondanks de uitspraak van de arbitragecommissie wel gesproken zou kunnen worden, maar dat zij eerst hun werk dienen te hervatten. amens de ledenraad deelt Smolders mede dat zij zich volledig achter het standpunt van het bestuur schaart. Van Os deelt mede dat Ajax de gebroeders De Boer sancties zal opleggen. Op de vraag van Van Zoest waarom het bestuur vasthoudt aan het feit dat zij eerst het werk dienen te hervatten wordt geantwoord dat Ajax o.a. de uitspraak van de arbitragecommissie dient te respecteren en dat het wel heel vreemd zou zijn dat beide spelers nu plotseling wel weg zouden mogen. Nogmaals wordt benadrukt dat Ajax bereid is om de tafel te gaan zitten om beide partijen genoegdoening te geven. Het feit dat de spelers de trainer ook nog beschadigd hebben is een slechte zaak; ondanks dat zijn de spelers nog steeds welkom. Op de vraag van Coronel wat de rol van Barcelona is wordt geantwoord dat zij een kwalijke rol hebben gespeeld. De verwachting is echter dat onze klacht weinig tot gevolg zal hebben. Nuninga vindt dat je onmogelijk de spelers nu kunt transfereren. In feite staat Ajax machte- Henrichs: De voorbereiding van het Ie elftal op het nieuwe seizoen is mede door de bovengenoemde kwestie alsmede door de WK moeizaam verlopen. Er is door de clubs, KNVB en WCS een regeling getroffen m.b.t. de bescherming bij overgang van jeugdspelers, de zgn. 3 plus 3 regeling. Henrichs legt uit hoe dit werkt. Binnen de ENV is men druk bezig met de WCS over het afsluiten van een CAO. Het plan scouting internationaal moet worden uitgewerkt. Een concept hiervoor is bijna gereed. Oudendijk vraagt wat er mis is gegaan met Ledezma. Henrichs antwoordt dat er aanpassingsproblemen zijn. Hij had wellicht beter in Zuid-Europa kunnen aarden. Om daar van tevoren achter te komen is een moeilijke zaak. In dit soort zaken krijg je van tevoren nooit zekerheid. Dit wordt door Waas beaamd. Schoevaart is van mening dat 2e elftal spelers te weinig kans krijgen. Henrichs stelt dat er ruim een jaar geleden een inhaalslag is gedaan. Dit moest omdat er daarvoor een beroep op spelers moest worden gedaan die er nog niet waren. Het beleid blijft er op gericht dat er ruimte moet blijven voor talenten die de kans moeten krijgen. Ze moeten het wel in het 2de bewijzen. 10

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 12