Notulen ledenraadvergadering 25 augustus 1998 1. Opening Afwezig met bericht van verhindering erelid Potharst en de leden Bogaard, Bosschieter, Buskermolen,Van Eijden en Van Wijk. De voorzitter deelt mede dat de woordvoerder van de ledenraad namens de ledenraad ver zocht heeft om na de vergadering met het Bestuur nog even bijeen wil blijven zonder de professionals. 2. Ingekomen stukken Geen 3.Vaststelling notulen ledenraadvergadering van 9 juni 1998 Aangezien er geen op- of aanmerkingen zijn, worden de notulen ongewijzigd vastgesteld. 4. Mededelingen Bestuur Ellerbroek: Van het sponsorfront is niet veel nieuws. Active Roever Travel heeft het contract verlengd met een jaar. Met Opel is een probleemsituatie ontstaan. Er was mondelinge overeenstemming bereikt over een contractverlenging van 2 jaren; met de komst van een nieuwe Marketing Manager aldaar is er een andere visie gekomen. Na overweging hebben we besloten hier geen juridische zaak van te maken. Wij zullen niet met Opel verder gaan. De 2de editie van de catalogus is uit, het postorderbedrijf loopt aardig en wij krijgen een goed inzicht in de markt; duidelijk is dat er wel om kwaliteitsartikelen wordt gevraagd. Het museum heeft het Ie jaar 85.000 bezoekers getrokken, hetgeen iets onder de verwachting is. De Fanshop loopt goed; ook hier is vraag naar kwaliteitsproducten. Medio oktober zullen er 3 nieuwe Skybox lounges in bedrijf worden genomen. Van Os: Omtrent contractverlengingen kan worden medegedeeld dat met Blind een eenjarig contract is gesloten, met Wamberto een vijfjarig contract, met Stuut een eenjarig contract plus een optiejaar onzerzijds, met Bobson een koelkastcontract voor een jaar en een aansluitend spelerscontract van 5 jaren. Reuser is dit seizoen wederom verhuurd aan Vitesse plus een optie tot koop. D. Schulp is verkocht aan Willem II en Demchenko mag vertrekken. 9

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 11