2001 2001 2000 2001 1999 2001 2000 1999 1999 16. R.C.Ombre 17. R.G.Oudendijk 18. D.H.Schoenaker 19. H.A. Smolders 20. E. van Thijn 21 .T.Tielenburg 22. K.G.A.Timman 23. L.M. van Wijk 24. R. van Zoest Het jaartal achter de naam geeft het jaar wanneer dat men aftredend is. In het afgelopen verenigingsjaar werden op de volgende data vergaderingen gehouden: 25 augustus 1998 I december 1998 (jaarvergadering) 26 januari 1999 30 maart 1999 18 mei 1999 Op 15 december 1998 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. 8

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 10