6 23. R.RJ.Vunderink* 24. C.H. Geudeker* 25 .G. de Jongh* 26. J. Reynolds* 27. F. Dukker Sr.* 28. A. de Wit Sr.* 29.W.F.C. Bruijnesteijn* 30.J.H.Westrik* 31J. van Praag* 32. A. Kraan 33. H.G.A.Timman 34. J. Hordijk* 35. M.J.W. Middendorp* 36. J.H. Potharst 37.W.F. Schoevaart 38. M. van Praag 39. M.U. Coronel 40.A.L.van Os 41H.P.J. Henrichs 23. C.C. Kamlag 24. G. Fischer* 25. H.A. Smit 26.A.R. Been Sr. 27. A. Boerkoel Sr.* 28. J.D. Sebus 29. J. Neefjes 30. C.A. v.d.Wal* 31H. Bijvank 32. C.C. Harms 33. M. Middendorp - overleden Hieronder volgt een opgave van het aantal leden tijdens het seizoen 1997-1998 gesplitst Der categorie. '6 K p Werkende leden Ondersteunende leden Juniores A Juniores B Juniores C Juniores D Juniores E BESTUUR 315 307 33 34 38 34 31 Op I juli 1997 was het bestuur als volgt samengesteld: Voorzitter Bestuurslid Commerciële Zaken Bestuurslid Financiële Zaken Bestuurslid Technische Zaken Bestuurslid Jeugd- en Amateurszaken M.van Praag M.U Coronel A.L. van Os A. Kraan H.P.J. Henrichs Per 22 september 1997 zijn aftredend de heren Coronel en Kraan. De heer Coronel stelt zich niet herkiesbaar en de heer Kraan is ingevolge van artikel 25, lid 4 van de statuten niet herkiesbaar. Als kandidaat voor de functie Commerciële Zaken is gesteld de heer J.S. Ellerbroek, kandidaat gesteld door de heren Blekkenhorst en Bosschieter. De heer Henrichs zal de functie van bestuurslid Technische Zaken gaan bekleden en als kandidaat voor Jeugd- en Amateurszaken is gesteld de heer D. Feldmann door de heren Neefjes en Schoevaart. De vergadering gaat akkoord met het voorstel.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1998 | | pagina 8