SLOTBESCHOUWING Geachte clubgenoten, Hiermede ben ik aan het eind gekomen van het jaarverslag over het verenigingsjaar I juli 1996 tot en met 30 juni 1997. Artikel 34, letter A van de statuten verplicht het bestuur bij het einde van elk verenigings jaar een algemeen overzicht te geven van hetgeen in dat jaar is voorgevallen. Deze taak werd overgedragen aan de Manager Algemene en Voetbalzaken en aan u is ter beoordeling of hieraan is voldaan. Namens het bestuur wil ik alle trainers, commissieleden, elftalleiders, secretarissen, perso neelsleden en medewerkers bedanken voor hetgeen zij voor de vereniging hebben gedaan. Veel dank aan de heren Bijvank, Heisterkamp, Kraan, Schoevaart.Waas en Buskermolen en niet in de laatste plaats Suzanne Derijks voor de geleverde overzichten en bijdragen om dit verslag tot stand te doen komen. Ik wens u allen, mede namens het bestuur, een succesvol seizoen 1997/1998 toe en hoop dat u er in een goede gezondheid getuige van moge zijn. Amsterdam, september 1997 G.M. Holsheimer Manager Algemene en Voetbalzaken 76

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 78