De heer Coronel deelt mede dat de Heidemij steeds heeft verzekerd dat de grasmat in orde komt en dat hiervoor een schriftelijke garantie is gegeven. Enkele stukken moeten nog worden vervangen. Ook het Ajax bestuur is teleurgesteld in de kwaliteit van het veld. De heer Bormann heeft nog geen antwoord op zijn brief van 9 september. Dit zal wor den uitgezocht. Ook de klacht van de wachttijd bij de entree van vak 120 zal worden nagegaan. De heer Uitzinger is niet zo blij met de wedstrijden van het American Football in het stadion. Dit zal de grasmat ook niet goed doen. Coronel bevestigt dat Ajax als huurder absolute prioriteit geniet maar het is duidelijk dat het stadion er ook voor andere evene menten is. Op de vraag van Boerkoel wie verantwoordelijk is voor de velden op "de Toekomst" wordt geantwoord dat dit ook de Heidemij is. 7. Rapport Financiële Commissie artikel 28, lid 9 van de statuten Conform artikel 28, lid 9 van de statuten van A.F.C. Ajax brengt de financiële commissie verslag uit over het verenigingsjaar 1995/1996. Het afgelopen jaar heeft de financiële commissie met de heer Van Os, bestuurslid finan ciële zaken en de heer Oldenhof, directeur financiële zaken, op een plezierige en con structieve wijze vergaderd op de navolgende dagen: 14 november 1995 27 februari 1996 I mei 1996 I I juni 1996 I 3 september 1996 Daarin zijn o.a. ter sprake gekomen: de algemene financiële positie van Ajax, het transfer systeem naar aanleiding van het Bosman-arrest, het verlengen c/q. Openbreken van spe lerscontracten, de transfers 1995/1996, de investeringen in de ArenA en "de Toekomst", de afkoop van het erfpachtcontract "de Meer", het financiële jaarverslag 1995/1996 van Price Waterhouse en de begroting 1996/1997. Op vrijdag I 3 september jl. zijn de financiële cijfers met de heer Koolstra van Price Water-house in aanwezigheid van het bestuur (heer Coronel, heer Kraan en heer Van Os) en de financieel directeur (heer Oldenhof) besproken. Naar aanleiding van deze cijfers kan vastgesteld worden dat: De vermogenspositie van Ajax, ondanks de forse investeringen in spelers en vaste activa verder is verbeterd. 69

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 71