STUDIE- EN BEGELEIDINGSCOMMISSIE Het eerste jaar in ons nieuwe complex "de Toekomst" is na enige aanloopproblemen, voor wat betreft de Studie- en Begeleidingscommissie uitstekend verlopen. De faciliteiten die onze spelers in "de Toekomst" geboden krijgen mogen zonder meer optimaal genoemd worden. Onze wensen ten aanzien van de hulpmiddelen die voor een uitstekende studiebegeleiding noodzakelijk zijn, zijn vrijwel allemaal gehonoreerd. Waarvoor onze dank! De routine van de studiebegeleiding werd onder de dagelijkse leiding van Errol Abrahams en Charlotte Tabak dan ook weer snel opgepakt. Het vervoer, het eten, alles was het afge lopen seizoen 1996/1997 weer op en top geregeld. De verwachting is dan ook dat de hoge score bevorderden c.q. geslaagden, minimaal het percentage van verleden jaar (87 zal benaderen. Zoals gewoonlijk zijn de exacte resultaten bij het schrijven van dit verslag nog niet bekend. Ook dit jaar is de coördinator van de commissie Studie Begeleiding, I.Waas, aanwezig geweest bij diverse buitenlandse toernooien. Het blijft een unieke situatie, dat de samen- wer-king met maar liefst 60 scholen van dien aard is, dat het zelden voorkomt dat spelers geen toestemming krijgen mee te gaan. Dat dan tijdens een toernooi (Dallas) tentamens ingehaald moeten worden, tekende eens te meer de bijzondere positie, die onze club inneemt daar waar het begeleiding betreft. Een niet onbelangrijke activiteit van de commissie Studie Begeleiding was ook afgelopen jaar de coördinatie van het gastgezinnenproject. Ondergetekende is daar ook het afgelo pen jaar vele uren zoet mee geweest. De gastgezinnen, op dit moment zes in getal hebben stagiaires, jeugdspelers, zowel potentiële eerst elftal spelers, opgevangen en begeleid. Op dit moment zijn 5 spelers geruime tijd in een gastgezin geplaatst. Het succes van dit project heeft derhalve geleid tot een verzoek van het bestuur om het aantal gezinnen uit te breiden. De komende periode zullen wij daar onze handen meer dan vol aan hebben. Niet onvermeld mag blijven dat de medewerking van Nico Steur, Ivo Trijbits en Maarten Oldenhof ten aanzien van financiële en juridische problematieken zeer op prijs wordt gesteld. De samenwerking met de technische staf en met name Co Adriaanse was wederom prima te noemen. Met lede ogen zien wij Co dan ook vertrekken, wij wensen hem veel succes toe bij zijn nieuwe werkgever. 65

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 67