De evenementencommissie heeft het afgelopen seizoen ook geprobeerd om initiatieven te ontplooien ter stimulering van het verenigingsleven. Door allerlei oorzaken zijn we nog niet in staat geweest om hieraan inhoud te geven. Voor het nieuwe seizoen staan dit soort activiteiten hoog op de prioriteitenlijst van de commissie. De commissie is tenslotte gestart met het initiëren van een activiteitenplan ter gelegen heid van het 100-jarig bestaan van de vereniging. De voorbereidingen vergen enorm veel tijd en veel overleg om te komen tot een koninklijk plan. In de nabije toekomst zult u ongetwijfeld het een en ander vernemen over de opzet en de voortgang van deze unieke gebeurtenis voor de vereniging. 64

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 66