EVENEMENTENCOMMISSIE De evenementencommissie heeft een enerverend jaar achter de rug. Dit gold met name voor het begin van het seizoen 1996/1997 dat geheel in het teken stond van de festivi teiten rondom de verhuizing van het stadion "de Meer" naar de Amsterdam ArenA en het nieuwe jeugd- en amateurcomplex "de Toekomst". Het programma van ruim een week was intensief, uitgebreid en voor elk wat wils. Het leuke aan de samenstelling was het gegeven dat vele mensen vanuit de vereniging een inbreng hebben gehad. Mede daardoor is een activiteitenplan ontstaan dat origineel was en eer deed aan de naam Ajax. Hoogtepunt voor veel oudgedienden was ongetwijfeld het diner op de middenstip. Leden, die elkaar soms tientallen jaren niet hadden gezien, kwamen weer tezamen op de grasmat waar zij triomfen hadden gevierd. Ook de sluiting van het stadion "de Meer werd een gebeurtenis om nooit meer te vergeten.Vele hoogtepunten uit de historie werden nog een keer visueel uitgebeeld en er waren menig ontroerende momenten. Ook voor de supporters waren er activiteiten onder andere een prestatieloop van "de Meer" naar de Amsterdam ArenA. En uiteraard de Ajax fakkeltocht met Johan Cruijff als eerste loper en Frank Rijkaard als laatste loper. Samen met Johan de Vos (speler Ajax- zaterdag) betrad hij de Amsterdam ArenA en ontstak het licht van het stadion met de vlam die 8 dagen eerder in het oude stadion "de Meer" was ontstoken.Tussen de eer ste en de laatste loper hebben 370 leden van de Supportersvereniging Ajax 8 dagen, 24 uur per dag, de vlam rondgedragen door een groot deel van Nederland. De belangstel ling onderweg was groot en toonde eens te meer aan hoe populair onze vereniging is in het land. Belangrijk was ook de opening van ons nieuwe jeugd- en amateurcomplex "de Toekomst". Dit werd luister bijgezet door een officiële opening en een avond voor de leden. In het weekend aansluitend werd een toernooi voor A-junioren afgewerkt als onderdeel van het programma. Op een later tijdstip zijn ook wedstrijden georganiseerd voor andere jeugdelftallen en de amateurs. Uit de vele complimenten van onder andere het bestuur en de leden leidt de commissie af dat gesproken mag worden van een geslaagd feestprogramma. De commissie bedankt bij deze het bestuur van A.F.C. Ajax voor het gestelde vertrouwen bij het opstellen en uitvoeren van het totale programma. De rest van het jaar heeft in het teken gestaan van de jaarlijkse terugkerende activitei ten voor alle geledingen binnen onze vereniging. De activiteiten zijn zeer divers en afge stemd op de verschillende doelgroepen. 63

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 65