De opening van het jeugd- en amateurcomplex vond plaats op 8 augustus 1996. Nog niet geheel gereed, maar geconstateerd kon worden dat het een schitterend onderkomen is Natuurlijk zijn er wat aanloopproblemen zowel in de ArenA als op de Toekomst, maar op beide locaties zouden we ons snel thuis gaan voelen. Nieuw dit seizoen is natuurlijk dat er elke wedstrijd maar weer zo'n 50.000 toeschou wers op de tribune zitten in een schitterende ambiance. In de loop van het seizoen heb ben er verschillende acties plaatsgevonden om de ArenA wat meer een Ajax-aanzicht te geven, hetgeen zeker gelukt is. Ook de actie om de voormalige F-side en M-side achter doel Zuid bij elkaar te brengen mag niet onvermeld blijven. De grasmat in de ArenA is zeker de eerste maanden vaak onderwerp van gesprek geweest. De heren technici hebben er niet goed raad mee geweten. Sinds februari is er toch verbetering zichtbaar. Voor een dieptepunt dit seizoen zorgden zich aanhangers van Feyenoord en Ajax noe mende figuren, die met elkaar afspraken een onderlinge vete uit te zullen vechten ergens op een plek in Nederland. Nadat beide groeperingen elkaar al eerder op de ringweg in Amsterdam Noord hadden ontmoet, werd nu als ontmoetingsplaats Beverwijk gekozen. De gevolgen waren verschrikkelijk, een dode en verschillende gewonden. Een aantal maanden eerder was de Ajax spelersbus bij de entree van het Feyenoord sta dion het doelwit van ogenschijnlijke Feyenoord aanhangers. Een zware ijzeren staaf door boort een ruit en mist maar net een aantal inzittenden.Een diep trieste zaak dat suppor ters op deze wijze met elkaar omgaan. Aan het eind van het seizoen heeft onze voorzitter zich beschikbaar gesteld voor het interimbestuur van de sectie KNVB Betaald Voetbal. Deze sectie was stuurloos geworden door de val van het Bestuur onder leiding van de heer Staatsen vanwege het mislukken van de zender Sport 7. De heer Van Praag heeft in zijn portefeuille onder andere suppor- tersbeleid en zal trachten een aanzet te geven tot het terugdringen van het supportersge- weld. De volgende leden ontvielen ons in het afgelopen verenigingsjaar: Werkende leden: Gé Hulscher, 30 jaar lid Frits Höhle, 83 jaar lid Cor Welling, 63 jaar lid Nico Gianotten,2l jaar lid Dat zij mogen rusten in vrede 4

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 6