AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB AJAX JAARVERSLAG VAN HET SECRETARIAAT OVER HET VERENIGINGSJAAR I JULI 1996 TOT EN MET 30 JUNI 1997 Inleiding biz. I Algemeen blz. 3 Bestuur blz. 7 Ledenraad blz. 8 Vergaderingen blz. 10 Betaald Voetbal blz. 34 PTT-Telecompetitie blz. 35 Champions League blz. 38 Spelersstatistieken blz. 39 Nederlands elftal blz. 45 Ajax 2 blz. 45 Amateur-Senioren Voetbal blz. 48 Jeugdvoetbal blz. 52 Evenementencommissie blz. 65 Studie- en Begeleidingscommissie blz. 67 Medewerkers blz. 74 Terrein- en onderhoudspersoneel blz. 74 Beheer Accommodatie Betaald Voetbal blz. 75 Technische staf blz. 75 Medische staf blz. 76 Spelershome blz. 76 Verzorging jeugdspelers blz. 76 Diëtiste blz. 76 Materiaalverzorger blz. 76 Sponsoring blz. 77 Verzekeringen blz. 77 Contact met de pers blz. 78 Slotbeschouwing blz. 79 2

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 4