5. Rondvraag In de kranten heeft gestaan dat speler Ledezma Hfl. 10 min. zal kosten. Bosschieter vraagt of dit juist is en hoe de media hier dan bij komt. Er wordt medegedeeld dat dit niet juist is en dat we een vermoeden hebben hoe een en ander in de kranten heeft gestaan. Blekkenhorst vraagt wat er met de spelers Wooter en Veldman wordt gedaan. Geant woord wordt dat er eerst nieuwe spelers zullen worden aangetrokken en pas dan zal er gekeken worden wie er nog meer weg mogen. Leeser vraagt of er dan nog meer spelers worden aangetrokken. Het antwoord is positief. Schoevaart informeert hoe de doorstroming zal zijn in het nieuwe seizoen van 2de elf talspelers naar het Ie.Vorige seizoenen was Gerard van der Lem zowel assistent trainer van het Ie elftal als trainer van het 2de elftal. Jan Wouters is echter alleen trainer van het 2de elftal, maar de doorstroming blijft altijd top-prioriteit. Nuninga vraagt hoe de zaken er rond de UEFA regeling jeugdige contractspelers voor staan. Geantwoord wordt dat de UEFA nog niet zover is, en dat e.e.a. nog niet toepasbaar is in Nederland. Bijvank informeert hoe groot het risico is dat jeugdspeler Quansah vertrekt. Er wordt medegedeeld dat dit risico groot is. Leeser informeert of M. Olsen,J.S. Olsen en Jesper Olsen I familie is. Dit wordt ontkend. Andriese informeert of Piet Schrijvers zich heeft aangeboden bij Ajax te werken. Dit is juist.Tevens vraagt Andriese of John van 't Schip full-time in dienst komt. Dit is ook juist. Naar aanleiding van de opmerking op de vorige vergadering van Leeser inzake de vier scheef hangende logo's, deelt Van Praag mede dat het niet gelukt is deze recht te hangen. 6. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. De datum voor de volgende vergadering moet nog vastgesteld worden. Goedgekeurd in de vergadering van 22 september 1997 Amsterdam, 22 augustus 1997 M.van Praag Voorzitter M.P. Oldenhof Plaatsvervangend notulist 33

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 35