Notulen ledenraadsvergadering d.d. 17 juni 1997 Afwezig met bericht van verhindering: H.G.M. Blocks,J.H. BuskermolenJ.C. van Dijk, C.C. Harms,J. Neefjes, R..G. Oudendijk, G.M. Holsheimer.A. Kraan 1. Opening Van Praag staat stil bij het overlijden van ons ledenraadslid N. Gianotten. Gianotten was de steun en toeverlaat van het bestuur en gaf richting aan het bestuur. Van Praag merkt tevens op dat de ledenraadsvergadering zonder Gianotten nooit meer dezelfde zal zijn. Jaap Ellerbroek wordt geïntroduceerd aan de ledenraad. Ellerbroek is 58 jaar en Algemeen Directeur bij Alcatel Telecom Nederland. Ellerbroek is een sportfanaat en al 40 jaar fanatiek supporter van Ajax. Ellerbroek is jaren actief bij Nereus geweest Hij heeft groot respect voor wat hier de afgelopen jaren gebeurd is. 2. Ingekomen correspondentie Er zijn geen ingekomen stukken. Er wordt opgemerkt dat de ere-leden geen beleidsplan hebben ontvangen. Dit wordt ter plaatse uitgereikt Op de volgende vergadering zal dit een agendapunt worden. Klaas Nuninga vraagt hoe het zit met de deelplannen. Dit stuk gaat specifiek over de bureau organisatie, de deelplannen staan hier los van. 3. Goedkeuring notulen vergadering 15 april 1997 B/z.2 Het eerste elftal heeft de eerste 6 wedstrijden na de winterstop gewonnen. 31

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 33