5. Rondvraag Bosschieter vond het een gemis dat er geen scout van Ajax bij het toernooi in Dallas aan wezig was. Henrichs antwoordt dat de komende jaren geïnvesteerd gaat worden in een wereldwijd scoutingsnet. Waas vraagt hoe we talenten zoals het broertje van Babangida kunnen behouden. Geantwoord wordt dat dit zeer moeilijk is. Leeser merkt op dat de 4 logos aan de ArenA scheef hangen. Dit zal worden doorgegeven 6. Sluiting Nadat de volgende vergadering op 17 juni 1997 wordt vastgesteld, sluit de voorzitter de ver gadering. Goedgekeurd in de vergadering van 17 juni 1997 Amsterdam, 2 juni 1997 M. van Praag Voorzitter G.M. Holsheimer Notulist 30

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 32