Erelid Schoevaart wijst het bestuur erop dat ook ledenraadsieéen nieuwe kandidaten voor het Bestuur zouden kunnen stellen. De voorzitter legt uit dat met de kandidaten waar het Bestuur mee komt al zeer intensief is gesproken en dat die kandidaten dan ook het vertrouwen hebben van de bestuursleden. 6. Sluiting Nadat de volgende vergadering wordt vastgesteld op 15 april a.s., sluit de voorzitter de vergadering. Goedgekeurd in de vergadering van 15 april 1997 Amsterdam, 26 maart 1997 M.van Praag G.M. Holsheimer Voorzitter Notulist 26 I

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 28