Het supportersbeleid wordt een steeds moeilijker zaalcAjax doet hier veel werk aan, maar de laatste tijd ontstaan er weer problemen zoals kortgeleden de rel op de ringweg. Voorts doet hij mededeling van de vele maatregelen die zijn getroffen bij de wedstrijd Ajax-Feyenoord. De wet bemoeilijkt ons in het opsporen van daders.Ajax staat vrijwel machteloos. De politiek heeft in feite de sleutel in handen.Voorts verwijt de voorzitter zijn collega-voor zitters dat zij weinig aan het supportersbeleid doen. In de vorige vergadering is het verzoek gedaan om na te denken over het mogelijk opheffen van het royement als lid van Van Eyden alsmede dat van Harmsen. Het Bestuur is van mening dat er geen termen aanwezig zijn om hierop terug te komen. Op de vraag van Oudendijk of deze mening een momentopname is of een standpunt voor de toekomst, wordt geantwoord dat dit een standpunt voor de toekomst is. Destijds is vastgesteld dat betrokkenen de ledenraad misleid hebben en dat feit blijft bestaan. De vergadering gaat hiermee akkoord. 5. Rondvraag Het Bestuur heeft inmiddels nagedacht over personen die de bestuursplaatsen van Kraan en Coronel in september gaan overnemen. Uiterlijk op 15 april a.s. zal het Bestuur met een voorstel komen. Waas vraagt of de UEFA al met een voorstel is gekomen ter bescherming van de jeugd opleiding bij de clubs. Henrichs zegt dat men nog steeds bezig is om internationale regels vast te stellen waarbij jeugdige spelers niet zo maar kunnen vertrekken. Erg veel schot zit er niet in. Blekkenhorst vraagt of er nog Ajax-winkels in de ArenA en in het Centrum komen. Coronel antwoordt dat de winkel bij de entree in het Hoofdgebouw bijna gereed is en dat in het Centrum van de stad nog geen locatie is gevonden. Gianotten zegt dat de ledenraadsleden nog een actieplan van de administratieve orga nisatie tegoed hebben. De voorzitter antwoordt dat dit de volgende vergadering zal worden verstrekt. Nuninga lijkt het zinvol om op een volgende vergadering een van de professionals (dok ter/hoofd opleidingen/ hoofd scouting) uit te nodigen om achtergrondinformatie te geven op zijn vakgebied. 25

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 27