Oldenhof: Oldenhof deelt mede dat er de laatste tijd nogal wat veranderingen hebben plaatsge vonden zoals het einde van Sport 7. Er is vastgesteld is dat deTV-rechten bij de thuis spelende clubs liggen en niet bij de KNVB. Voorts wordt gesproken over een Eredivisie BV. Het uitgangspunt is dat deze clubs zelf beslissen over zaken en niet met alle 36 clubs of de amateurs erbij.Wel blijft alles onder de vlag van de KNVB. Er zijn een aantal experts ingehuurd en er wordt gezocht naar een model van zelfstandig functioneren. Plannen hiervoor zullen worden uitge werkt en hopelijk is men hiermee op 24 maart a.s. gereed. Inmiddels is er een nieuwe grasmat in de ArenA aangelegd. Onderzoek heeft uitgewe zen dat de lichtsterkte alleen in de maanden juli en augustus voldoende is. Mogelijk zal men middels plaatsing van vele extra lampen de temperatuur omhoog kunnen brengen waardoor de groei van het gras wordt bevorderd. Het zogenaamde PAT-systeem is eruit gehaald, een isolatielaag is aangebracht, alsmede een verwarmings- en drainagesysteem. Tot op heden heeft Heidemij de mat nog niet opgeleverd en doet men nu nog het onderhoud. Na oplevering zal het onderhoud door Ajax worden verzorgd. Voorts zijn er in het stadion een aantal veranderingen aangebracht.Vier grote Ajax- logo's sieren de gevel.Voor de F-side is een graffiti-tekening aangebracht en zullen er in het dak banieren worden neergehangen met vermeldingen van alle grote successen. In de interne trappenhuizen zijn afbeeldingen van (oud) Ie elftalspelers aangebracht. In de afgelopen maanden heeft er binnen de seizoenkaarthouders een verhuizing plaatsgevonden; de F-side is achter het doel Zuid terechtgekomen. Eind februari is deABA-lounge gereed en zal het ledenrestaurant voor alle leden en donateurs beschikbaar zijn behalve bij de Champions Leaguewedstrijden. De entree hiervoor is via de tribune-opgang 108. Met de verhuizing van de leden naar vak 109 zijn we nog bezig. Er zijn plannen om de pers naar de 2de ring te brengen, maar dit heeft een aantal financiële konsekwenties. Per I februari jl. is I.Trijbits als jurist in dienst gekomen. Per I maart jl is A. Brands als controller en per I april a.s. zal H. Goossens als manager van Portretrecht B.V. in dienst komen, zoals reeds eerder vermeld. Van Praag: De ledenraad van de supportersvereniging heeft het vertrouwen in hun bestuur opge zegd. Beide partijen waren bijna in de rechtszaal terecht gekomen, maar door de bemiddelende rol van voorzitterVan Praag kon dit worden voorkomen. 24

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 26