Blekkenhorst heeft gehoord dat Santos niet terug wil naar Ajax. Van Os stelt dat hij wel een contract tot I juli 1998 heeft. Gianotten heeft R. de Boer horen zeggen dat er 6 nieuwe spelers moeten komen. Volgens De Boer heeft hij dit niet zo gezegd. Het Bestuur zal natuurlijk naar de wen sen van de nieuwe trainer luisteren, maar er wordt ook nog steeds met Van Gaal overlegd. Nuninga vindt het aantrekken van spelers van gevestigde orde van belang en vindt de aankoop Gorré twijfelachtig. Er wordt geantwoord dat er ook spelers voor de breed te moeten worden aangetrokken.Van Os legt nogmaals uit dat het Bosman arrest grote gevolgen heeft gehad en zeker kwalijke voor Ajax. Het beleid zal hierop moeten worden aangepast door middel van bijvoorbeeld langdurige spelerscontracten. De spelers willen dit liever niet. Concurrentie met buitenlandse topclubs wordt weer moeilijker. Waas merkt op dat op de radio gezegd is dat Splinter een vijfjarig contract heeft gesloten. Dit is inderdaad juist. Henrichs: Het Bestuur heeft in de zomer van 1996 een profielschets samengesteld van de nieuw aan te stellen trainer en legt uit aan welke eisen de nieuwe trainer moet voldoen. Vervolgens is het bestuur tot een aantal namen gekomen terwijl ook bij spelers navraag is gedaan. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de aanstelling van Morten Olsen. Ook Gerard van der Lem gaat Ajax verlaten en de invulling hiervan is gekoppeld aan een nieuw beleid. Gesteld is dat uit eigen opleiding de nieuwe Directeur Betaald Voetbal zou moeten komen. Besloten is om voor het 2de elftal een aparte trainer aan te stellen die de capaciteiten moet hebben om mogelijk in de toekomst de leiding over de A-selectie te krijgen. Deze trainer werkt niet bij de A-selectie. De benadering van de spelers van het 2de team moet hetzelfde zijn als die van het Ie team. De trai ner van het 2de elftal valt wel onder de Directeur Betaald Voetbal. Er zal dus tevens een nieuwe assistent voor de Directeur Betaald Voetbal worden aangesteld. Op de vraag van Blekkenhorst of Olsen zeggenschap heeft in de aanstelling van zijn assistent, wordt geantwoord dat het plaatje met hem is doorgesproken. HetAjax- bestuur denkt de juiste persoon in gedachten te hebben als assistent. Ajax wilde niet dat Olsen zijn eigen assistent zou meenemen.Voorts zal er binnen de jeugdtrainers een plaats worden ingeruimd voor een voormalige topspeler die op termijn de plaats van de 2de elftaltrainer zou kunnen innemen. Vervolgens wordt het organisatieschema van de trainersstaf en de scouting getoond. 23

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 25