Voorts stelt hij dat mindere resultaten van clubs in het buitenland minder gevolgen hebben op de verkoopcijfers dan hier. Leeser zegt dat de merchandising in Duitsland terugloopt.Buskermolen vraagt of er in het verleden minder goed is omgegaan met het afgeven van licenties. Coronel onderschrijft dat er vroeger wellicht teveel licenties zijn afgegeven. Kraan: Vanwege de lange winterstop zijn er niet veel wedstrijden geweest zodat hij op dat gebied weinig te melden heeft. Het 2de elftal heeft in Viareggio de voorronde niet overleeft. Het Ie elftal heeft het jaar 1996 slecht afgesloten op de winst in de Champions League na. De 7de plaats op de ranglijst is beneden ons kunnen. De trainingskampen in Spanje en Italië zijn goed verlopen en de spelers Blind, Litmanen en Witschge zijn weer terug; Het lijkt er op dat we op de goede weg terug zijn hetgeen de wedstrijd tegen de Graafschap bevestigde.Bogarde zal misschien volgende week in het 2de meespelen. Van Os: De financiële cijfers tot en met 3 I december 1996, alsmede de prognose voor het sei zoen 1996/1997 worden uitgedeeld. DeTV-opbrengst is door het wegvallen van Sport 7 en door onze lagere klassering wat minder geworden. De hogere administratiekosten worden veroorzaakt door extra juridische en fiscale adviezen. Indien Ajax het komende seizoen voor de UEFA-cup zal spelen, zal het moeilijk zijn om quitte te draaien. Dit betekent dat we de kosten weer scherp in de gaten moeten hou den. Ook in de vorige vergadering heeft Van Os hier al voor gewaarschuwd. Op de vraag van Oudendijk wie de kosten van het veld in de ArenA moet betalen, wordt geantwoord dat dit niet Ajax is. Buskermolen vraagt of Ajax een actief beleid zal gaan voeren indien door tegenval lende resultaten de vraag naar seizoenkaarten zal teruglopen. Er wordt bevestigd dat dit zeker gedaan zal worden. D. Gorré is gecontracteerd voor een periode van 4 jaren. Het contract met het VU zie- kenhuisis met 2 jaren verlengd. Zoals bekend is Morten Olsen voor 2 jaren gecontrac teerd. Marcio Santos is tot I augustus 1997 verhuurd aan Atletico Mineiros uit Brazilië. Bogarde en Kluivert hebben laten weten hun contract bij Ajax niet te zullen verlengen. Voor wat betreft de persberichten inzake vertrek van andere spelers, stelt het Bestuur zich op het standpunt dat de spelers hun contracten zullen uitdienen en dat we niet meewerken aan tussentijds vertrek van spelers. 22

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 24